W strukturze konsumpcji turystycznej usługi transportowe są zwykle pierwszą i ostatnią fazą wyjazdu turystycznego. Ponadto w zależności od charakteru podróży turyści także w jej trakcie korzystają z usług komunikacyjnych. W związku z tym, że turystyka związana jest przede wszystkim: przemieszczaniem się, usługi transportowe lub komunikacyjne odgrywają w ruchu turystycznym jedną z najważniejszych ról. Z usług komunikacyjnych w miejscowościach turystycznych korzystają zarówno turyści, jak i mieszkańcy, dlatego transport w niektórych przypadkach wykorzystywany jest w celach turystycznych i poza turystycznych.

Z historii turystyki wynika, że podstawowe znaczenie w momencie rozwoju turystyki miał transport kolejowy, w pewnych okresach tracił on na znaczeniu. Jak powszechnie wiadomo, w dobie dynamicznego rozwoju turystyki ogromne znaczenie dla turystów ma szybkość przemieszczania się. Dlatego w wielu krajach następuje ciągle nieustanny rozwój kolejnictwa. Zwraca się uwagę szczególnie na szybkość jazdy pociągów oaz komfort podróżowania. Należy również zauważyć, że istnieją linie kolejowe, które oprócz funkcji transportowych same w sobie stanowią atrakcje turystyczne. Jedną z najbardziej znanych linii kolejowych jest Orient Express, którego trasa prowadzi: różnych miast Europy Zachodniej przez Bałkany do Stambułu.

Atrakcją są również przejazdy koleją przez cale kontynenty, np. Australię, Amerykę Północną, oraz pociągi przemierzające egzotyczne kraje, takie jak np. Kenia, gdzie atrakcją jest przejazd w pociągu z kolonialną atmosferą z Nairobi do Mombasy. Wielką atrakcją jest przejazd przez Syberię koleją transsyberyjską. Reaktywuje się również połączenia lokalne i chociaż przejazd na krótkim odcinku zabiera dużo czasu, to dostarcza jego uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Pociągi retro, przemierzające niemal nieczynne już trasy, zaczynają się cieszyć coraz większą popularnością. Uzupełnieniem oferty kolejowej jest jej infrastruktura z zabytkowymi dworcami, tunelami wiaduktami. Te zabytki techniki w wielu miejscach przywracane są ponownie do życia. Mimo licznych trudności, szczególnie po zamachach terrorystycznych w 2001 roku w Nowym Jorku, jest wciąż bardzo dynamicznie rozwijającym się rodzajem transportu. Szczególnym walorem połączeń lotniczych jest szybkość przemieszczania się oraz wysokie, w porównaniu do innych środków transportu, bezpieczeństwo podróżnych. Na początku XXI wieku wzrasta konkurencyjność komunikacji lotniczej dzięki wprowadzeniu „tanich linii lotniczych” i generalnie obniżce cen biletów lotniczych. Przybywa nie tylko połączeń, ale również uruchamiane są nowe lotniska, rozbudowywane dotychczasowe porte lotnicze, buduje się nowe terminale odpraw pasażerów. W związku z rozwojem komunikacji: powietrznej zaprojektowano nowe samoloty, zabierające na pokład dużo więcej pasażerów niż dotychczas. W 2005 roku skonstruowano dwa nowe, obecnie największe samoloty pasażerskie, konkurujących ze sobą firm. Są to Airbus 330 i Boeing 787 a ciągle powstają nowe. www.magazynallinclusive.pl