Synagoga w Zabłudowie jest wykonana z drewna i powstała w połowie XVII wieku. Ale niestety została zniszczona w 1941 roku przez Niemców a dokładnie podpalona przy użyciu benzyny. Należała ta synagoga do najpiękniejszych synagog w Polsce. Synagoga była wybudowana tylko z drewna modrzewiowego i bez użycia gwoździ. Nie była bardzo dużym budynkiem bo miała tylko 18 metrów wysokości i 11 metrów szerokości ale wtedy właśnie takie budowano synagogi. Nawa główna w synagodze była ozdobiona pięknym frezem. Frez to środkowa część belki ozdobiona płaskorzeźbami jest i był to najmodniejszy element ozdób świątyń czy synagog. W czasach budowania tej synagogi frez był nazywany inaczej krańcem świata. Synagoga w Zabłudowie posiadała szczególny dach, który był pierwszym takim dachem łamanym z gontem. Po synagodze zostały tylko wspomnienia i szczątki. Była i jest myśl aby ją odbudować ale niestety nie ma na to funduszy. Chodź projekty dostały poparcie przez muzea i inne instytucje aby odbudować tą synagogę.