Dobrze wykonane zdjęcie rentgenowskie może pokazać wszelkie zachodzące wewnątrz organizmu zmiany nowotworowe. Wykwalifikowany oraz posiadający dobrej, jakości sprzęt lekarz radiolog potrafi także zróżnicować za pomocą prześwietlenia odmę, nieodmę, bądź też płyn w opłucnej. Duże znaczenie może mieć badanie RTG klatki piersiowej. Wcześnie wykryte zmiany nowotworowe mogą niejednokrotnie uratować życie chorego pozwalając na jak najszybsze rozpoczęcie leczenia z dużą szansą na całkowite zwalczenie nowotworu. Konieczne jest wówczas pełne zaufanie do takich fachowców jak radiolog oraz onkolog. Niejednokrotnie taka terapia wymaga dużych poświęceń ze strony pacjenta takich jak choćby zgodą na utratę włosów, lub amputację jednej, bądź obu piersi, jednak często poświęcenie takie jest koniecznym krokiem prowadzącym do zwyciężenia ciężkiej choroby. Niektórzy niestety nawet nie zdają sobie sprawy z tego jak negatywne jest bierne palenie. W jego przypadku jesteśmy narażeni na jeszcze gorsze substancje chemiczne niż typowy palacz.