Znamiona, a czerniak, czy to ma coś wspólnego ze sobą?

Należy z całą pewnością przyznać, iż pomiędzy występowaniem znamion skórnych a rozwojem czerniaka istnieją udowodnione korelacje. Znamię skórne jest de facto punktem wyjścia dla większości czerniaków skóry, jednakowoż często się zdarza, iż ten nowotwór złośliwy rozwija się w obrębie skóry niezmienionej. Warto więc monitorować obecne i nowopowstałe znamiona skórne w celu wczesnego wdrożenia postępowania leczniczo-diagnostycznego.

Z czego rozwija się czerniak?

Istnieje wiele teorii i mechanizmów rozwoju czerniaka złośliwego. Na pewno trzeba wskazać na jeden z istotniejszych czynników, to jest uszkodzenie materiału genetycznego melanocytów pod wpływem promieniowania UVA i UVB. Promieniowanie to powoduje tworzenie się dimerów pomiędzy zasadami nici DNA, co prowadzić może do mutacji w zakresie istotnych dla regulacji podziałów komórkowych genów. Skutkuje to niepohamowanym rozwojem nowotworu. Ważne jest więc wczesne usuwanie znamion warszawa – głównie tych bardzo podejrzanych.
Jest to bardzo prosta i niebolesna procedura, której warto się poddać.