Turystyka nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Regiony turystyczne stają się coraz bardziej zaśmiecone. Powstają one często w dużym zagęszczeniu. Infrastruktura turystyczna jest często budowana w sposób niezrównoważony, ośrodki powstają w dużym zagęszczeniu, co sprawia, że infrastruktura pochłania wielkie powierzchnie gruntów. Ich eksploatacja wymaga zużycia ogromnej ilości wody i energii elektrycznej.  Prowadzi to do ekologicznego zubożenia bardzo atrakcyjnych przyrodniczo terenów. Ścieki odprowadzane przez obiekty hotelarskie prowadzą do zanieczyszczenia wód, a zagęszczenie ruchu powoduje znaczne zanieczyszczenie środowiska. Dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest również budowa lotnisk.
W Europie regionami najbardziej zagrożonymi ekologicznie poprzez natężenie ruchu turystycznego są Alpy i wybrzeże Morza Śródziemnego.
Nie chodzi o to, by całkowicie rezygnować z turystyki, ważne jednak, by była ona uprawiana z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i lokalnych kultur.