Tak doświadczony specjalista jak technik radiolog z pewnością odpowiednio określi czy ranny doznał jakichś wewnętrznych obrażeń i czy konieczna jest jak najszybsza operacja. Fachową pomoc można też uzyskać w gabinecie radiologów. Bez wątpienia radiologia nie należy do dziedzin prostych aczkolwiek jest niezwykle potrzebna. Jeśli więc zależy nam na pomocy wysokiej, jakości specjalisty powinniśmy, więc do takiego się zwrócić. Jest to kwestia istotna, której bagatelizować zwyczajnie nie można. Do radiologii każdy powinien podchodzić poważnie. Zadaniem wszelkiego rodzaju placówek oświatowych jest nie tylko zapoznawanie uczącej się w ich murach młodzieży z podstawami programowymi. Ważna jest także rola nauczyciela-wychowawcy oraz nauczyciela-pedagoga mających za zadanie wychować ucznia oraz ukształtować w nim nastawienie do podejmowania w przyszłości dojrzałych wyborów. Rodzice zmagający się z problemami związanymi z okresem dojrzewania swoich dzieci powinni zdawać sobie sprawę z tego, że nie muszą liczyć tylko na siebie.