Do ogromnego rozwoju turystyki, jak już wspominano, przyczynił się rozwój techniki a przede wszystkim możliwości szybkiego przemieszczania się. Niemal każdy rok przynajmniej powstają nowinki techniczne. Rozwija się komunikacja. Nie tylko przybywa środków transportu wykorzystywanych w turystyce, nie tylko podnosi się jakość i komfort podróży, ale w związku z dużym zapotrzebowaniem powstają coraz większe samoloty, statki wycieczkowe i inne środki transportu.

Wiele krajów udoskonaliło infrastrukturę transportową, buduje się porty lotnicze nowe terminale, autostrady. Właściwie przygotowana dostępność komunikacyjna może b;, także czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu ruchu turystycznego. Przyroda, jak i kultura są magnesami, które przyciągają turystów. Walory przyrodnie: i kulturowe stanowią podstawę dóbr decydujących o rozwoju turystyki. Stanowią o znaczeń: atrakcji i w efekcie, po odpowiednim opracowaniu i udostępnieniu, o atrakcyjności turystycznej.

Do determinant uprawiania turystyki należą także czynniki geograficzne. Wśród Najpowszechniejszych wyróżnić należy miejsce zamieszkania, w tym kraj, miejscowość, a nawet dzielnice, szczególnie w dużych aglomeracjach. Coraz częściej pojawiają się również w Polsce tzw. bogate dzielnice ludzi zamożnych. Osoby te także częściej stać na uprawianie turystyki. Dochodzi do polaryzacji ekonomicznej społeczeństwa, co przekłada się na rozkład geograficzny. Osoby bezrobotne, pozbawione wysokich dochodów, zamieszkują w dzielnicach biedniejszych.

W krajach wysoko rozwiniętych już od dawna istniały dzielnice luksusu i dzielnice. Przykładem skrajnym są slumsy. Są przecież kraje, których obywateli absolutnie nie a uprawianie turystyki. Widać tu wyraźny związek uwarunkowań geograficznych, ekologicznych i kulturowych. Czynnikiem geograficznym jest też sposób i miejsce dokonywania zakupów oraz gęstość zaludnienia w miejscu zamieszkania. Turystyka, jak powszechnie się uważa, stanowi dla wielu krajów i regionów znaczące rodło dochodu. Stawiana jest często obok najważniejszych gałęzi przemysłu w rzędzie najważniejszych źródeł dochodu narodowego i dochodów poszczególnych regionów.

Jak wczesnej wskazywano, turystyka jest zjawiskiem interdyscyplinarnym i może być rozpatrywana na wielu płaszczyznach. Znaczenie ekonomiczne turystyki dla gospodarki narodowej wielu krajów nie jest bez znaczenia. Trzeba pamiętać, iż wypoczynek jako forma turystyki ma też powszedni wpływ na efekty ekonomiczne, zdrowie i wydajność w pracy osób ją uprawiających. Dotyczy to ludzi w każdym wieku, zarówno dzieci i młodzieży, osób pracujących, jak i emerytów.
Poważnym zagrożeniem dla gospodarki turystycznej danego kraju jest załamanie się Turystyki przyjazdowej. Może ono być spowodowane kataklizmem naturalnym, np. tsunami, epidemią SARS lub sytuacją polityczną, która rodzi konflikty zbrojne i zamachy terrorystyczne. Rozpatrując turystykę, jako zjawisko gospodarcze, należy wyjaśnić przede wszystkim podstawowe problemy i terminy stosowane w naukach opisujących turystykę, jak. w branży turystycznej.