Ojczysty kontakt

Bardzo wielu naszych rodaków przebywa obecnie poza granicami kraju. Spowodowane zostało to przede wszystkim zmianą ustroju i otwarciem granic dla szerokiego spektrum społeczeństwa. Umożliwiło bezproblemowy wyjazd i szukanie pracy na innych, a reguły europejskich rynkach. Z tych względów wielu z nich utraciło możliwość codziennego kontaktu z rodzimą kulturą, a nawet ojczystym językiem i niejednokrotnie tylko internet, może to w pewien sposób zrekompensować.
Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego jest jedną z możliwych i łatwo dostępnych opcji w tym zakresie. Można się z nim połączyć z dowolnego miejsca na ziemi, a nawet i z kosmosu, gdyby ktoś znalazł sposób na przebywanie na orbicie okołoziemskiej. Z miejsca pracy, usytuowanego na platformie wiertniczej, z placówki badawczej na Antarktydzie albo z wykopalisk na pustyni Gobi; ze statku, transportującego towary i z jachtu, odbywającego samotny rejs dookoła świata. Zewsząd, by móc poczytać w ojczystym języku lub o coś zapytać obecnych na portalu użytkowników.