Niektóre zawody wymagają od ludzi, aby byli szczególnie odpowiedzialni. Tak jest na pewno w przypadku policjantów i strażaków. Ludzie nieodpowiedzialni, na których absolutnie nie można polegać bez wątpienia nie będą dobrymi policjantami ani strażakami. Odpowiedzialni są oni za ludzkie życie, a to przecież największa możliwa odpowiedzialność. Ponadto, także dużą, a pewnie nawet i większą odpowiedzialnością muszą charakteryzować się lekarze, a przede wszystkim pracownicy pogotowia. Działają oni bowiem pod presją czasu i ratują ludzkie życie. Okazuje się jednak, że na swój sposób odpowiedzialne są także inne zawody. Takie zawody, o których w pierwszej chwili nie pomyślelibyśmy na pewno, że wymagają dużej odpowiedzialności. Tak więc na pewno odpowiedzialni powinni być wszyscy, którzy są tak zwanymi osobami medialnymi. Czy to aktorzy, dziennikarze, również sportowcy, wszyscy oni mają olbrzymi wpływ na to co ludzie myślą. Opinia publiczna kształtowana jest w dużej mierze przez tych właśnie ludzi.