Jednym z największych zmartwień rodziców wychowujących dzieci przechodzące okres dojrzewania, a wraz z nim okres tzw. „buntu młodzieńczego” jest to czy ulegają one różnego rodzaju nałogom. W ostatnich latach spotyka się coraz młodsze osoby zaczynające palić. Nie zdają one sobie sprawy z tego, że nałogowe palenie papierosów działa niekorzystnie na kondycję organizmu, powoduje szybkie męczenie się podczas biegania, wpływa także negatywnie na wzrost człowieka. Warto zwracać się do szkół mających na celu nie tylko nauczenie młodzieży podstaw programowych, ale również jej wychowanie do podejmowania świadomych wyborów. Dobrym rozwiązaniem, jakie mogą zaproponować wychowawcy jest zorganizowane pogadanki na temat złych skutków palenia dla organizmu człowieka. Warto zaprosić do szkoły takich specjalistów od wykonywania prześwietleń płuc jak radiolodzy. Dzięki wykonanym przez nich zdjęciom rentgenowskim, młodzi ludzie będą mogli na własne oczy przekonać się o niszczącej sile tego rodzaju nałogu.