Jednym z najciekawszych zabytków Gdańska jest Ratusz Głównego Miasta, w którym aktualnie mieści się siedziba władz tego miasta oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk.

Budowla ta znajduje się na końcu ulicy Długiej oraz Długiego Targu.

Ratusz powstawał przez wiele lat, a jego budowa zaczęła się już w 1379 roku. Ciekawe jest to, że hełm jego wieży został stworzony przez mistrza Dirka Danielsa, który pochodził z Zelandii.

Gdańszczanie zamieszkujący pobliskie apartamenty Gdańsk mogą każdego dnia oglądać interesującą sentencję, która znajduje się na zegarze słonecznym dodanym pod koniec XVI wieku. Brzmi ona: Cieniem są dni nasze.

Największe wrażenie budowla robi jednak nie na mieszkańcach Gdańska, ale na turystach, którzy chętnie odwiedzają właśnie to miasto. Turyści mogą zobaczyć znajdującą się w Ratuszu Wielką Salę Rady, która nazywana jest również Salą Czerwoną. Uważa się ją bowiem za jedno z najbogatszych wnętrz ratuszowych, a za jej wystrój odpowiadają tacy mistrzowie jak Izaak van den Blocke i Hans Vredeman de Vries. Strop jej ozdabia, aż 25 obrazów tego mistrza. Najsłynniejsza jest zaś Apoteoza Gdańska.

Co ciekawe ratusz był dawną siedzibą zamożnych władz Gdańska. Był wiele razy przebudowany, a swoją architekturą oraz przepychem godnie reprezentował pozycję tego miasta.

W 1556 roku wybuchł pożar w Ratuszu, który zniszczył jego wnętrza. Został odbudowany w stylu renesansowym, a w 1561 roku hełm ratusza został zwieńczony posągiem króla Zygmunta II Augusta.

Obecnie z ratuszowej wieży płynie przepiękna muzyka z repliki XVII – wiecznego instrumentu, jednego z gdańskich carillonów. Instrument został wykonany w 2000 roku przez holenderska artystkę Koninklijke Eijsbouts w Asten.

Wejście do ratusza ozdobione jest płaskorzeźbą lwów, które chroniły miasto. Jeden z lwów ma głowę skierowaną w stronę Złotej Bramy. Według legendy lew ten odwrócił głowę w oczekiwaniu na przyjazd króla, który miało otoczyć miasto opieką i majestatem.