Nie od dziś wiadomo, że doping w sporcie występuje. Jednakże warto zauważyć, iż tendencja w porównaniu do choćby lat sześćdziesiątych czy też siedemdziesiątych zdaje się być (aktualnie) rosnąca. Może to niepokoić wielu kibiców, gdyż tego typu praktyki z oczywistych przecież względów stoją w ewidentnej sprzeczności z podstawowymi ideałami sportu. Można wręcz powiedzieć – stoją w sprzeczności z duchem sportu. Jest to bowiem dość oczywiste łamanie reguł fair play… Wiemy o całej mnogości afer związanych z używaniem zdelegalizowanych substancji dopingowych. Jednakże według wielu dziennikarzy zgłębiających tę przykrą, trudną, kontrowersyjną tematykę – jest to jedynie wierzchołek góry lodowej. Możemy zaiste przez to rozumieć, że cała masa takich przypadków nigdy nie wyszła na światło dzienne. Dzisiejszy sport zawodowy związany jest nieodmiennie też z biznesem i ogromnymi pieniądzmi, a to – jakby nie patrzeć – z pewnością zachęca do nielegalnych działań, o których tutaj właśnie rozprawialiśmy…