Baseny kąpielowe mają niejedno imię. Bardzo często określenie to bywa używane do nawania różnych zbiorników wodnych służących do rekreacji. Basenem kąpielowym bywa nazywane np. kąpielisko miejskie, czy też basen z wodą leczniczą lub termalną. Niejednokrotnie nazwy tej używa się na określenie większych, wykonanych z plastiku oczek wodnych, które można wkopać do ziemi na swojej posesji, aby korzystać w okresie letnim z ochładzającej mocy wody. Baseny kąpielowe, jako pojęcie funkcjonujące w społeczeństwie polskim bywa używane na określenie większości nienaturalnych zamkniętych zbiorników wodnych, w których można dokonywać kąpieli, w których można również pływać. Na półkach hipermarketów pod nazwą basenu kąpielowego kryją się nawet dmuchane baseny dla dzieci, które jakby nie było też służą wyżej wymienionym celom. Bez wątpienia najważniejszym czynnikiem gwarantującym przyjemność korzystania z basenów kąpielowych nie jest sam basen, ale przede wszystkim jakość wody, towarzyszący nam w basenie oraz pogoda.Ten ostatni czynnik można wyeliminować poprzez korzystanie z pływalni krytych, jednak pozostałe dwa czynniki zależą w dużej mierze od nas. Woda powinna być czysta i nie powinna być nadmiernie chlorowana, zaś towarzystwo nie powinno ograniczać możliwości pływania, dlatego na basen najlepiej wybrać się wczesnym rankiem. Większość pływalni o takiej porze świeci pustkami.